Busu ni and Amazuppai download links

18:14 Aurelia 2 CommentsBusu ni Naranai Tetsugaku


Amazuppai Haru ni Sakura Saku
  1. Amazuppai Haru ni Sakura Saku
  2. Tanjun Suginano Watashi (Berryz Koubou Ver.)
  3. Kirai de Kirai de Kirai (ºC-ute Ver.)
  4. Tanjun Suginano Watashi (Instrumental)
  5. Kirai de Kirai de Kirai (Instrumental)
  6. Amazuppai Haru ni Sakura Saku (Instrumental)

2 comments: