20:01 Aurelia 0 Comments

Tokai no Hitorigurashi / Aitte Motto Zanshin
credit to soichiro hibiki from H!O for the torrent
  1. Tokai no Hitorigurashi
  2. Aitte Motto Zanshin
  3. Please, love me more!
  4. Yuuwaku no Kyuujitsu
  5. Tokai no Hitorigurashi (Instrumental)
  6. Aitte Motto Zanshin (Instrumental)

0 comments: