Shuffle Groups

21:20 Aurelia 0 Comments

Akai Nikkichou / Kiiroi Sora de BOOM BOOM BOOM / Aoi Sports Car no Otoko
Chu! Natsu Party / Summer Reggae! Rainbow / Dancing! Natsu Matsuri
3 Nin Matsuri / 7 Nin Matsuri / 10 Nin Matsuri
  1. Chu! Natsu Party
  2. Summer Reggae! Rainbow
  3. Dancing! Natsu Matsuri

Shiawase Beam! Suki Suki Beam! / Shiawase Desu Ka? / Shiawase Kyouryuu Ondou
Happy 7 / Sexy 8 / Odoru 11

0 comments: