Triangle Bonus CD

14:23 Aurelia 2 Comments

Triangle Bonus CD
credit to Spookydoom89 at H!O for the torrent
  1. Triangle Beta
  2. Nee, Milk
  3. Ten no Otsuge
  4. Urayamashigariya no Dice (Kiri no Uwasa ver.)
  5. Iota no Koi
  6. Tsukamaero
  7. Sakura, Tsukanoma no Shiawase
  8. Suwa Suwa Shu Shu
  9. Furereba Kokora ga Afuredasu (β ver.)
  10. Te wo Hanasanai (Sairoku ver.)

2 comments: