Kobushi Factory

23:27 Aurelia 3 Comments


Singles

Nen ni wa nen! / Survivor
1st indie single
thanks to arif for the 4shared links.
  1. Nen ni wa nen! (4shared Mediafire)
  2. Survivor (4shared / Mediafire)
  3. Nen ni wa nen! (Instrumental) (4shared / Mediafire)
  4. Survivor (Instrumental) (4shared / Mediafire)

Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.)
1st major single
credit to aichuun
  1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan
  2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta
  3. Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.)

3 comments: